Соціальне забезпечення та соціальне страхування: принципи цілі, особливості фінансування.

Соц.заб. – система грошових виплат у разі настання соціальних ризиків. Види: • пенсії •допомоги • соц.. обслуговування • пільги (житло комунальні, соц.. трудові) Функції: •економічна •виробнича •політична •демографічна •соціальна •реабілітаційна •виховна. Принципи: • принцип соцільного страхування (фінансування механізмів соц.. захисту здійснюється за рахунок страхових внисків членів страхового об’єднання, які при настання страхового випадку отримують страхові виплати) •принцип соціального забезпечення (надання соц.захисту іншим категоріям населення (держ.службовці, військові, діти сироти тощо) і фінансування таких соц..випадків за рах. Податкових находжень у бюджет) •принци допомоги (людина, яка потрапила в скрутне становище і не може самостійно з нього вийти, може звернутись по допомогу до відповідних інстанцій і Соціальне забезпечення та соціальне страхування: принципи цілі, особливості фінансування. розраховувати на соціальний захист (соціальні виплати, соціальні послуги) в об’ємі, достатньому для подолання проблем, що зумовили звернення по допомогу.) • принцип соціальної солідарності (передбачає взаємну допомогу всіх учасників системи соц.. захисту) Цілі: •забезпечення рівня життя непрацездатного населення не нижче прожиткового мінімуму встановленого державою •протидія соц.напруженню в суспільстві, що може бути зумовлена майновою, етнічною, релігійною чи іншою нерівністю.

Соц.страх. – державна політика направлена на забезпечення соц.. захисту населення. Причини що обумовлюють його необхідність: • коливання доходу протягом життєвого циклу • провали ринку в забезпеченні приватного страхування (інформаційна асиметрія • макроекономічні ризики (безробіття, інфляція)• короткозорість приватних агентів. Ф-ції соц Соціальне забезпечення та соціальне страхування: принципи цілі, особливості фінансування...страх: •формування грошових фондів з яких покриваються затрати, пов’язані з утриманням непрацездатних та осіб, що з огляду на обставини не беруть участь в трудовому процесі • забезпечення певною мірою чисельності та структури трудових ресурсів. •скорочення розриву в рівнях матеріального забезпечення працездатних та непрацездатних громадян. • сприяння вирівнюванню життєвого рівня різних соціальних груп населення, не залучених до трудового процесу. Обсях коштів, які спрямовуються на соціальний захист населення, залежить від фінансових можливостей держави, які визначаються обсягом ВВП та науково-обгрунтованим оптимальним обсягом фонду споживання. Здійснюючи сіціальні виплати, держава дотримується визначених параметрів. І тому за умов економічної кризи не здатна забезпечити соціальний захист населення на Соціальне забезпечення та соціальне страхування: принципи цілі, особливості фінансування. належному рівні.

Основними джерелами фінансування соціального забезпечення і соціального захисту населення є соціальні та благодійні, а також бюджетні фонди. Особливу роль у забезпеченні соціального захисту населення відіграють соціальні фонди, за рахунок яких здійснюються виплати більшості соціально незахищеним категоріям населення. До таких фондів нолежать: Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування, Фонд сприяння зайнятості населення, Фонд для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, Фонд соціального захисту інвалідів та інші. Окремі цільові фонди згідно з чинним законодавством включаються до державного бюджету України, а деякі функціонують самостійно. За допомогою коштів соціальних фондів оплачуються соціальні видатки понад суми, передбачені у Соціальне забезпечення та соціальне страхування: принципи цілі, особливості фінансування. бюджетах усіх рівнів. Вони є додатковим джерелом соціального захисту населення.


documentailbikn.html
documentailbpuv.html
documentailbxfd.html
documentailcepl.html
documentailclzt.html
Документ Соціальне забезпечення та соціальне страхування: принципи цілі, особливості фінансування.